Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Tocynnau/ Tickets

TOCYNNAU WEDI GWERTHU ALLAN.  OS HOFFECH FYND AR RESTR AROS CYSYLLTWCH A'R YSGOL.

 

TICKETS HAVE SOLD OUT.  TO GO ON THE WAITING LIST CONTACT THE SCHOOL.

Mae tocynnau ar gael i'w prynu o dderbynfa'r ysgol.  Costau fel a ganlyn:

Oedolion - £12

Dan 16/ Myfyrwyr/ Dros 60 - £7

Gostyngiad i deuluoedd o £2 y tocyn

 

Tickets are available to buy from the school reception.  Prices as follows

Adults - £12

Under 16/ Students/ Over 60 - £7

Family reduction of £2 per ticket

Top