Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

How are schools working towards breaking the gender stereotypes ?

gan Sara a Megan.
This year we reviewed how our school is working to combat gender stereotypes, especially regarding career aspirations. Watch our report to find some unexpected and positive findings.

Ydy hanes menywod Cymru yn cael ei ddysgu digon yn ein ysgolion?

gan Lili, Catrin, Cesia, Gwenni a Ffion.
Dewison ni’r pwnc yma oherwydd roedd yn bwnc a oedd yn ennyn ein diddordeb fel merched Cymreig balch, ac hefyd mae wedi bod yn bwnc llosg yn ddiweddar. Fel grwp o gyd-ddisgyblion, roedden ni o’r farn nad oedd digon o hanes merched/menywod Cymraeg yn cael ei ddysgu i ni mewn gwersi o’i gymharu â hanes dynion Cymreig. Er enghraifft, ers blwyddyn 7, rydym wedi dysgu am Llywelyn Fawr, Llywelyn ein Llyw Olaf, Owain Glyndwr a llawer mwy, ond ydyn ni wedi dysgu am Buddug? Nac ydyn. Ydyn ni wedi dysgu am Betsi Cadwalader? Nac ydyn. Ydyn ni wedi dysgu am Gwenllian? Nac ydyn. Yn ein barn ni, mae hyn yn broblem, a dyma felly yw testun ein hadroddiad ni.

Beth yw Ffeministiaeth?

gan Rhosyn, Alis, Ivy, Ila, Lowri a Mali.
Mae ffeministiaeth yn bwnc eithaf eang,sydd yn cael ei gam ddeall gan nifer o bobl yn ein cymdeithas. Mae llawer yn stigmateiddio’r pwnc yma heb wybod am frwydr menywod i gael hawliau cydradd â dynion. Ond mae’r brwydr ymhell o fod ar ben.
Gobeithio y bydd y fideo yma yn codi eich ymwybyddiaeth ac yn ateb rhai cwestiynau.

Should students be allowed to wear makeup to school?

gan Tamzin, Cerys a Lowri.

Mental Wellbeing

gan Mared, Lilwen, Gracie, Isla a Poppy
Our chosen topic for the BBC News Report is mental health and Bullying. Indeed, everybody has heard of these topics but unfortunately not many children and adults understand what they really mean and the effect they can have on millions of lives across the world. 1 in 10 children have a diagnosable mental health disorder – that’s roughly 3 children in every classroom and 1 in 5 young adults have a diagnosable mental health disorder. This is a very sensitive subject but we believe that, through creating this video it will raise awareness. Unfortunately just 0.7% of the NHS budget is spent on children’s mental health and only 16% of this is spent on early intervention.

Can pets be a useful way to lower stress levels in young people?

gan Gwennan S, Casi, Megan, Becca a Elie Mae.
In our report we have answered the question, Do pets relieve stress in young people?
Through researching, we have discovered that pets do have an effect on people. In this report we explain how.

Tal Cyfartal

gan Anna, Bethan, Nia a Lucy.
Mae ein adroddiad am ffeministiaeth yn enwedig tâl cyfartal. Rydym yn cyfweld â Dc Davies ac yn darganfod ffeithiau cudd ac annisgwyl am y pwnc yma.

Gender equality in sport.

Mali, Megan, Gwenno a Elan.

In our news report we discuss the issues of gender equality within sports. We believe in being equals and that the girl stereotype of being weak is wrong. We found many interesting facts as to why girls stop playing sports. We interviewed two female fitness trainers, who truly are an inspiration to us all.

Top