Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

School Report 2016

Mererid Hopwood
Dr Amanda Gummer

Y diwrnod hyd yn hyn

  • Huw Jones wedi cael cyfweliad efo Dr Amanda Gummer am y pwysigrwydd o ddarllen.
  • Bl. 9 wedi cael cyfweliad ffôn a Mererid Hopwood am bwysigrwydd darllen

 

The day so far

  • Huw Jones has had an interview with Dr Amanda Gummer about the importance of reading
  • Year 9 have had a telephone interview with Mererid Hopwood about the importance of reading

Top