Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Ar fore 7fed o Fawrth croesawyd y Paralympwraig Liz Johnson i’r ysgol i gynnal gwasanaeth.  Mae Liz wedi ennill medal Aur ym Meijing, Arian yn Athens ac Efydd yng ngemau Llundain.  Diolch yn fawr iddi am gymryd yr amser i ddod i’n gweld.

 

On Tuesday morning March 7th we welcomed Paralympian Liz Johnson to the school for an Assembly.  Liz won Gold in Beijing, Silver in Athens and Bronze at the games in London.  Thank you very much to her for taking the time to visit us.

Top