Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Ar fore Iau Mawrth 1af aeth criw o ferched Blwyddyn 9 ynghyd a Mrs Harries i stiwdios Radio Cymru i siarad ar raglen Dylan Jones am eu syniad ar gyfer Diwrnod BBC School Report ar Fawrth 16eg.  Tra roeddent yno cawsant hefyd y cyfle i edrych o gwmpas rhai o stiwdios eraill y BBC.

 

On Thursday 1st March a group of Year 9 girls along with Mrs Harries went to the Radio Cymru studios to talk on Dylan Jones’ show about their idea for BBC School Report day on March 16th.  Whilst there they also had the opportunity to look around some of the other BBC studios.

 

Top