Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Rydym yn ail-lawnsio Easy Fundraising er mwyn codi arian am ein sioe gerdd "We Will Rock You".

Plîs gwyliwch y fideo byr i weld sut allwch helpu. Does dim cost ychwanegol i chi ond mae'n codi llwyth o arian i'r ysgol.

https://www.easyfundraising.org.uk/raise-more/videos/


Os nad ydych wedi defnyddio Easy Fundraising o'r blaen defnyddiwch y linc isod i godi 50c ychwanegol.

https://www.easyfundraising.org.uk/invite/2I0E01/2J7031/


We are re-launching Easy Fundraising in order to raise vital funds for our school production of "We Will Rock You".


Please watch the short video below to find out how you can help.  There is no extra cost to you but the scheme will help to raise lots of vital funds.

https://www.easyfundraising.org.uk/raise-more/videos/


If you have never used Easy Fundraising before please follow the following link to raise an extra 50p.

https://www.easyfundraising.org.uk/invite/2I0E01/2J7031/

Top