Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod disgyblion blwyddyn 10 Twm Aled, Huw Jones & Tia Roach wedi ennill cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus yr ESU yn ddiweddar.  Dyma'r tro cyntaf erioed i ysgol o Gymru ennill y wobr.  Yn ogystal a'r prif wobr derbyniodd Huw wobr y Siaradwr gorau a Twm y Cadeirydd gorau.  Llongyfarchiadau enfawr iddynt.

 

We are very proud to announce that year 10 pupils Twm Aled, Huw Jones & Tia Roach recently won the ESU Public Speaking competition.  This is the first time ever a school from Wales has won.  As well as the main prize Huw also received the best Speaker prize and Twm the best Chair.  Huge congratulations to them.

Top