Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

 

Os hoffech gweld y cwnselwr llenwch y ffurflen isod neu gallwch chi ffeindio/dychwelyd ffurflenni i'r blwch coch tu allan i swyddfa y penaethiaid blwyddyn.

 

If you would like to see the counsellor please fill in the form below alternatively forms are available and should be returned to the red box outside of the heads of years office.

Wefannau Defynyddiol/Useful Links


Colled/Bereavement and Loss


Bwlio/Bullying


Anabledd ac Anghenion Dysgu Arbennig/Disability and Special Learning Needs


Pryder a Straen/Anxiety and Stress


Iselder/Depression


Anhwylder Bwyta/Eating Disorders


Hunan-niweidio/Self Harm


LGBTQ


Iechyd Meddwl Cyffredinnol Plant/General Child Mental Health


Llinell Gymorth am Blant/Helplines for Children

Top