Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Clybiau Allgyrsiol & Gemau/Extracurricular Clubs & Fixtures

Amserlen Clybiau Allgyrsiol a Gemau Extra Curricular Clubs and Fixtures

 

Dydd Llun

Monday

Dydd Mawrth

Tuesday

Dydd Mercher

Wednesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

Amser Cinio

Lunchtime

Bl. 7 Clwb Gemau Bwrdd

Yr. 7 Board Game Club

Clwb Tecstiliau

Textiles Club

 

Bl. 8 Clwb Gemau Bwrdd

Yr. 8 Board Game Club (12.35-1pm)

Bl. 7 Clwb Gemau Bwrdd

Yr. 7 Board Game Club

Bl.7

Clwb Cylchgrawn y Triban

Yr. 7 Y Triban Magazine Club

 

Bl. 8 Clwb Gemau Bwrdd

Yr. 8 Board Game Club (12.35-1pm)

 

Bl. 7 Clwb Gemau Bwrdd

Yr. 7 Board Game Club

Bl. 7-13 Clwb Scalextric

Yr. 7-13 Scalextric Club

Ar ôl Ysgol

After school

 

 

Bl. 7&8

Ymarfer Rygbi Merched

Yr. 7&8 Girls Rugby Practice

3-4.30pm

Bl. 7

Clwb Gwyddoniaeth

Yr. 7 Science Club

3-4pm

 

Top