Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Dulliau Dysgu Rhifedd/ Numeracy Teaching Methods

Deall y Fframwaith Rhifedd/ Understanding the Numeracy Framework

Ap Tiwtor Mathemateg App

Mae ap newydd ar gael nawr sydd yn fuddiol iawn ar gyfer helpu gyda Mathemateg.  Gellir ei lawrlwytho o itunes  yn rhad ac am ddim.

A new app is available which will help with Maths.  It can be downloaded for free at itunes.

 

Gwefannau Defnyddiol/ Useful Websites
Top